Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ v EYE 2000 s.r.o.
Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem e-mailových zpráv, návštěvníkem webu nebo e-shopu, svěřujete nám své osobní údaje (dále „OU“). Zde se můžete seznámit s našimi zásadami a opatřeními, která podnikáme na jejich ochranu a zabezpečení v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
 

Kdo je správcem OU?
Jsme společnost EYE 2000 s.r.o. se sídlem Ohmova 271, 109 00 Praha 10, IČ: 26709538, registrovaná u rejstříkového soudu v Praze dne 8.7.2002, vložka 88828. Společnost zastupuje jednatelka Ing. Zdeňka Medřická.
Jakožto správce určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a jak dlouho.  Vybíráme odborné zpracovatele, kteří se na zpracování dat budou podílet. Se všemi zpracovateli máme uzavřenu smlouvu  o zpracování OU.
 

Jaké OU zpracováváme?
Shromažďujeme vaše kontaktní a fakturační údaje.
Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.
 

K čemu OU používáme?
Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:

 • realizaci vašich objednávek – fakturační a kontaktní údaje nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
 • vedení účetnictví - jste-li našimi zákazníky, vaše fakturační údaje potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketingu – vaše jméno, mailovou adresu a pohlaví používáme za účelem zasílání obchodních sdělení a provozních informací prostřednictvím e-mailu. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky, tipy a provozní a oborové informace zajímají.
   

Jak dlouho OU zpracováváme?
OU uchováváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví jinak.
 

Soukromí
Jsme jedinými vlastníky shromážděných informací. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnosti s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění smlouvy nebo zákonné povinnosti.
 

Zveřejnění OU třetím stranám
Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak nepřevádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání.
 

Jak chráníme OU?
Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis).  Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o OU a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich OU a to i po skončení závazkových vztahů s námi. Počítače a servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.
 

Používáme cookies?
Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.
 

Vaše práva v souvislosti s OU
Právo na informace o zpracování OU se snažíme naplnit zveřejněním těchto firemních zásad.

Dále respektujeme a jsme připraveni vám zajistit právo na:

 • realizaci vašich objednávek – fakturační a kontaktní údaje nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
 • vedení účetnictví - jste-li našimi zákazníky, vaše fakturační údaje potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketingu – vaše jméno, mailovou adresu a pohlaví používáme za účelem zasílání obchodních sdělení a provozních informací prostřednictvím e-mailu. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky, tipy a provozní a oborové informace zajímají.
  • přístup
  • doplnění a změnu
  • omezení zpracování
  • přenositelnost
  • výmaz

Pro dotazy ke zpracování OU nás můžete kontaktovat na mailu info@eye2000.cz.
 

Odhlášení
Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným firemním sdělením, zaslání informací o výrobcích, atd. a to na základě našeho oprávněného zájmu.Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, v dolní části každého e-mailu naleznete návod pro odhlášení.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018